Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci, vážení návštěvníci naší webové stránky www.ceske-navody.net, kterou provozuje Jan Brokeš, Pičín 29, 26225 IČ: 74558129

velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!

Naším předním zájmem mimojiné je i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Získávání a užití osobních údajů

Prodávající, jako správce osobních údajů, zpracovává v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, (dále jen „Osobní údaje“). Prodávající jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále zpracovatelé, kterými jsou:

  • Poskytovatel webhostingu ZONER software, a.s.  (www.czechia.com)
  • Česká pošta s.p. (přepravce tištěnýh dokumentů)
  • Seznam.cz, a.s. (pro zasílání PDF dokumentů)
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

Prodávající, jako správce osobních údajů, dále zpracovává osobní udaje na základě aktivního souhlasu následující údaje: jméno, email. Aktivní souhlas uděluje návštěvník ve formuláři k odběru obchodního sdělení. Souhlas je nutné potvrdit tzv. double optin způsobem. Osobní údaje na základě souhlasu jsou zpracované po dobu 3 let.

Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona – je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.
Na e-mailovou adresu vám mohou být prodávajícím zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na zákaznický servis ceske-navody@seznam.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po prodávajícím informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na prodávajícího na zákaznické adrese: ceske-navody@seznam.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečená komunikace při zpracování
Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu.To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku vedle adresy v horní liště vašeho prohlížeče.
Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost při odesílání formulářů, používáme v určitých případech službu reCAPTCHA Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údajů od Google Inc. Další informace o směrnicích ochrany  osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na tomto odkazu:  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Používání cookies
Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenášíme prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na
pevný disk Vašeho počítače. Mnoho postupů v e-commerce je bez této techniky nerealizovatelných. Tak je např. při online-nakupování virtuální nákupní košík zpravidla provozován s cookies.

U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookie přizpůsobit vlastnímu přání. Bližší informace k možnosti nastavení Vašeho prohlížeče.

Podrobné informace o cookies naleznete v tomto dokumentu zde.

Poslední aktualizace: 9.5.2018